lt  . en 
Naujienos spausdinti
Kviečiame dalyvauti!

Kviečiame dalyvauti projekto “Skilled-up” projekto pristatyme, kuris skirtas Europos medienos pramonės darbuotojų profesinei kvalifikacijai gerinti, kuriant pilotinę dualinio mokymo 5 lygio Europos kvalifikacijos sąrangos programą.

 

Dualinę profesinio mokymo sistemą sudaro dvi dalys: teorinė dalis profesinio mokymo įstaigoje ir praktinė dalis ‒ tai yra didžioji dalis mokymosi laikotarpio ‒ įmonėje. Taip jauni žmonės įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, o įmonės ‒ kvalifikuotus darbininkus. Toks dualinio mokymo apibūdinimas jau ne vienerius metus sklando Lietuvos profesinio mokymo sistemos kontekste, tačiau praktinis jo įgyvendinimas ‒ vis dar fragmentiškas, o už pavienius bandymus taikyti Europinę praktiką mokymo įstaigos yra apdovanojamos kaip inovatyvios ir sėkmingos. Mokymas prasideda nuo kelių savaičių trukmės teorinių pamokų profesinėje mokymo įstaigoje. Vėliau besimokantieji dalyvauja įvairiuose praktinio mokymo etapuose profesinėje mokykloje ir įmonėje. Jaunuoliai gauna daug naudingų patarimų, sužino apie paklausias profesijas bei įmones, suteikiančias galimybę jose mokytis.

 

Baltijos šalys (Latvija, Lietuva ir Estija) susiduria su panašiais iššūkiais - kokybės užtikrinimo sistemų įdiegimas mokantis darbe. Baltijos šalys yra ankstyvoje savo kokybės užtikrinimo praktikos kūrimo stadijoje, o nei Latvija, nei Lietuva ar Estija neturi didžiulės patirties šioje srityje, todėl pats laikas mokytis iš kitų šalių teikiamos patirties, taip pat ja pasinaudoti. bendradarbiavimas kaip galimybė sukurti panašius metodus visose trijose šalyse ir sustiprinti tarpsektorinį (verslininkai, švietimo įstaigos ir sektoriaus suinteresuotosios šalys) ir abipusį bendradarbiavimą.

 

Europos medienos pramonė, kuri apima tris pagrindinius sektorius: medienos perdirbimą, popieriaus pramonę ir baldų gamybą, yra darbo jėgai imlus ir dinamiškas sektorius, kuriame dominuoja labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Galima teigti, jog medienos pramonės sektorius yra vienas iš svarbiausių apdirbamosios pramonės sektorių, kuris pastarąjį dešimtmetį sparčiai augo, ypač baldų gamybos ir popieriaus bei popieriaus gaminių sektorius.

Pagrindinė darbdavių / verslininkų problema yra kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Viena vertus, yra daug darbdavių, kurie neprieštarautų įdarbinti jaunus specialistus ar suaugusiuosius, tačiau jie dažnai pabrėžia, kad trūksta praktinės asmenų, baigusių profesinio mokymo įstaigas, patirties. Kita vertus, yra darbuotojų, kurie patys išmoko amato, tačiau trūksta teorinių ar kitokio pobūdžio žinių (vadybos, rinkodaros, skaitmeninių įgūdžių ir kt.) Žinių, kurias daugiausia būtų galima suteikti profesinio mokymo intuicijose. Labai svarbu stiprinti darbdavių ir švietimo institucijų dialogą, kad švietimas būtų veiksmingas ir atitiktų darbo rinkos poreikius. Partnerystė grindžiama esama bendradarbiavimo patirtimi ir papildomai įtraukiant naujas institucijas, kad ji taptų pakankama ir pagrįsta.