lt  . en 
Naujienos spausdinti
Projekto "Skilled UP" Partnerių išvažiuojamasis posėdis

2021 metų liepos 2 dieną Birštone įvyko projekto Skills for Baltic Wood Industry – European Quality in Vocational Education and Training (SKILLED UP) vykdomo pagal Erasmus+ programos KA2 veiklą, partnerių išvažiuojamasis posėdis, kurio metu buvo vykdomas projekto rezultatų aptarimas ir įsivertinimas bei mokymai.

Projekto partnerių susitikime dalyvavo 15 dalyvių iš Kauno kolegijos – Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius, projekto vadovas Vytautas Čapas, tarptautinės veiklos koordinatorė Viktorija Gudauskaitė ir projekte dalyvaujantys dėstytojai, taip pat Vakarų Lietuvos Medienos Perdirbėjų ir Eksportuotojų Asociacijos (VLMPE), Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) atstovai bei projekto koordinatorė Eugenija Bittner.

Projektas SKILLED UP yra nukreiptas į mokymosi visą gyvenimą skatinimą, bendradarbiavimą tarp verslo įmonių ir švietimo institucijų, užtikrinant palankias sąlygas mokymuisi darbo vietoje. Šiuo tikslu aukštojo mokslo institucijos, pramonės įmonės, profesinio mokymo centrai bei asociacijos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos susibūrė į konsorciumą, tęsiantį ilgalaikį bendradarbiavimą.

Prie sėkmingo projekto vystymo prisideda ir susitikime dalyvavusi Vakarų Lietuvos Medienos Perdirbėjų ir Eksportuotojų Asociacija – Sąjunga, savanoriškai vienijanti Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų įmones, kuri koordinuoja asociacijos narių bendrų interesų atstovavimą ir gynimą bei atstovauja jų ekonominiams interesams.

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai – Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (AHK Baltijos šalyse) jau daugiau kaip du dešimtmečius yra pirmasis Vokietijos ir Baltijos šalių ekonominių santykių partneris.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdomą veiklą galima rasti čia.