lt  . en 
Naujienos spausdinti
Įgūdžiai Baltijos medienos pramonei - Europos profesinio mokymo kokybė

Asociacija dalyvauja tarptautiniame projekte, kaip vienas iš Partnerių.
Projekto pavadinimas: “Skills for the Baltic Wood industry – European Quality in Vocational Education and Training” (Įgūdžiai Baltijos medienos pramonei - Europos profesinio mokymo kokybė“)

Projekto trukmė:  2018.11.01 – 2021.10.31

Projekto numeris: 601123-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-SSA


Medienos apdirbimo sektorius Baltijos šalyse yra viena pagrindinių ekonomikos varomųjų jėgų ir eksportuojančių pramonės šakų, turinčioje didelį augimo potencialą, tačiau susiduria su darbo jėgos, turinčios įgūdžių, susijusių su dabartine pramonės plėtra - skaitmeniniu, ekologišku ir kitais tarptautiniu mastu pripažintais įgūdžiais ir kvalifikacijomis, trūkumu.
Pastaraisiais metais profesinio mokymo (angl. WBL) plėtra Baltijos šalyse ir Europoje buvo profesinio rengimo politikos prioritetas. Tačiau pagrindinė veikla ir patobulinimai yra orientuoti į vidurinio lygio profesinį mokymą ir yra minimalūs WBL ir kokybės užtikrinimo elementai (EQAVET), įskaitant EKS 5 lygio profesinį mokymą.
Šie iššūkiai bus sprendžiami kuriant sektorių įgūdžių aljansą ir kuriant Europos kokybės profesinio mokymo programą, kuria siekiama pagerinti darbo jėgos įgūdžius Baltijos šalių medienos perdirbimo sektoriuje.


Pagrindiniai tikslai


• Stiprinti profesinio mokymo įstaigų ir pramonės atstovų bendradarbiavimą
• Tobulinti profesinio mokymo įstaigų konkurencingumą ir kokybę, įdiegiant tarptautinio pripažinimo programą pagal ES kokybės priemones
• Gerinti įgūdžius ir pateikti aiškią strategiją bei priemones, skirtas spręsti medienos perdirbimo sektoriaus įgūdžių trūkumo problemą
• Skatinti medienos perdirbimo sektoriaus ekonominį vystymąsi ir inovacijas, rengiant specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius
• Investuoti į supratimo stiprinimą - skaitmeninės technologijos, mobilumas, konkurencingumas ir nulinė atliekų gamyba yra pokyčių varomoji jėga


Tikėtini rezultatai


• WBL mokymo programa ir EQAVET 5 lygio profesinio mokymo, skirto medienos apdirbimo sektoriui, rodikliai, aprobuoti profesinio mokymo įstaigose ir įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje
• WBL mokymo programos rengimo gairės ir EQAVET rodiklių taikymas, dauginimas ES lygmeniu
• Sukurti partnerystę kaip medienos sektoriaus įgūdžių aljansą Baltijos šalyse ir Vokietijoje, turintį platesnio ir ilgalaikio bendradarbiavimo tarp profesinio mokymo teikėjų, pramonės atstovų ir suinteresuotųjų šalių potencialą.

 

Projekto partneriai


Deutsch-Baltische Handelskammer Estijoje, Lettland, Litauen (AHK) / Vokietijos-Baltijos prekybos rūmai (DE) 
https://www.ahk-balt.org/


Latvijos medienos apdirbimo įmonių asociacija (LKUEA) (LV)
http://www.lkuea.lv


Vakarų Lietuvos medienos gamintojų ir eksportuotojų asociacija (VLMPEA) (LT)
http://www.vlmediena.lt


Pietryčių Estijos baldų klasteris (EE)
https://www.estonianclusters.ee


Lehrinstitut Rosenheim (DE)

https://www.lehrinstitut-rosenheim.de/


Latvijos žemės ūkio universitetas / Latvijos žemės ūkio universitetas (LV)
https://www.llu.lv


Kauno Kolegija (LT)
https://www.kaunokolegija.lt


Medienos apdirbimo ir baldų gamybos kompetencijos centras (Võru apskrities profesinio mokymo centro padalinys) (EE)

https://tsenter.ee


AS „Latvijas Finieris“ (LV)
https://www.finieris.com