lt  . en 
Veikla » Tikslai spausdinti
 • Suvienyti kuo daugiau Lietuvos veikiančių medienos perdirbimo ir eksporto įmonių bendram savo interesų gynimui ir tinkamai atstovauti bendruosius interesus bei ginti kiekvieną asociacijos narį.

 • tinkamai ir kvalifikuotai atstovauti asociacijos narių interesus įvairiose valstybinėse institucijose;
 • plėsti ekonominius ir profesinius ryšius su vietinėmis ir Europos Sąjungos įmonėmis, asociacijomis bei valstybinėmis institucijomis;
 • padėti asociacijos nariams maksimaliai pasinaudoti ES struktūrinių fondų pagalba;
 • kooperuoti užsakymų gavimą bei įgyvendinimą;
 • skatinti SVV ir didelių regiono imonių bendradarbiavimą;
 • prisidėti prie Lietuvos miškų išsaugojimo, bendradarbiaujant su urėdijomis, Privačių miškų savininkų asociacija, VMI ir kitomis institucijomis;
 • prisidėti prie nedarbo kaimo vietovėse mažinimo, kuriant bei išsaugant darbo vietas;
 • standartizuoti gamybą, diegti inovacijas, gerinti produkcijos kokybę;
 • analizuoti darbo, kapitalo, prekių ir žaliavų rinkų poveikį tiesioginei asociacijos narių veiklai;
 • tobulinti savo narius, skleidžiant sukauptą informaciją;
 • konsultuoti profesiniais bei teisiniais klausimais;
 • organizuoti narių mokymus.